Brian Ó hEadhra

Stèidhichte ann an Inbhir Nis, tha Brian Ó hEadhra na neach-ciùil, seinneadair, agus sgrìobhadair òrain a bhios a’ clàradh agus a’ cluich le luchd-ciùil cliùiteach mar McKerron Brechin Ó hEadhra, Cruinn, Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich, agus air a cheann fhèin. Tha e cuideachd air a bhith air chuairt fad is farsaing agus air clàradh còmhla ri Anam, Christine Primrose agus iomadh neach-ciùil tradaiseante eile à Èirinn agus Alba tharais 30 bliadhna.

Tha Brian an sàs ann an diofar phròiseactan ealain is cultair mòra ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. Tha e na cheannard de North Atlantic Song Convention, Anam Communications, agus tha e na bhall de bhòrd Findhorn Bay Arts, agus an Traditional Music Forum (Alba). Stèidhich e Club Ciùil Acoustic Inbhir Nis tràth ann an 2023.